Let's Go My Dream

  Test koflatora Nippy Clearway

Mieliśmy zapewne to szczęście, że pierwszym naszym koflatorem nie było żadne współczesne cudo techniki, lecz prosty i niezawodny CoughAssist.

Do przymiotników opisujących to urządzenie należałoby jeszcze dodać słowo „kochany”, bo z pewnością na to zasłużył z racji doniosłej roli, jaką odegrał w terapii.

Medseven - dystrybutor sprzętu medycznego

Jednak życie biegnie dalej i wymagania wobec sprzętu zmieniają się, stąd nasze „rozglądanie się” za urządzeniem, które lepiej by je spełniało i w ten sposób trafił do nas koflator NIPPY Clearway.
O najważniejszych różnicach pomiędzy tym koflatorem a używanym wcześniej CoughAssist, napisałem w temacie „Porównanie koflatorów”..


A teraz, krok po kroku przedstawiam sposoby wykorzystania koflatora NIPPY Clearway i nasze wnioski. Zwracam przy tym uwagę, ze z oczywistych względów tematu nie można zamknąć jednorazowym wpisem, zatem lista naszych obserwacji będzie się stale rozrastać.

Koflator NIPPY Clearway Opakowanie zawiera wszystkie elementy potrzebne do uruchomienia koflatora - samo urządzenie, kompletny obwód oddechowy z filtrem i maseczką twarzową, kabel zasilający a nawet torbę w której urządzenie można przewozić (na zdjęciu obok). Torba może służyć tylko do transportu - nie można używać urządzenia, jeśli nie jest wyjęte z torby, bo wtedy nie ma zapewnionego swobodnego dostępu powietrza do koflatora.

Koflator NIPPY Clearway Dla celów mobilnych, bez potrzeby wyjmowania urządzenia, przeznaczona jest opcjonalna torba, widoczna po lewej stronie. Posiada specjalne otwory umożliwiające przyłączenie obwodu oddechowego i zasilania, dostęp do wszystkich przycisków i przełączników oraz swobodny przepływ powietrza.

Koflator NIPPY Clearway Zatrzymujemy się jeszcze przez chwilę przy oglądaniu obwodu oddechowego. Obok rury głównej, którą dostarczane jest powietrze do terapii, jest jeszcze druga, znacznie cieńsza rurka, służąca do pomiarów (tzw. przewód proksymalny). Łącznik (trójnik) w kolorze fioletowym ma specjalny zawór przeciekowy, spełniający dosyć ważną funkcję podczas fazy odkrztuszania. Koflator NIPPY Clearway Warto dodać, że pacjent może korzystać z koflatora, w zależności od potrzeb, przy pomocy jednego z trzech różnych interfejsów, widocznych na zdjęciu z lewej strony:

Sposób podłączenia obwodu oddechowego i układ pomiarowy przy interfejsie gwarantują precyzyjną regulację i utrzymanie ustawionych parametrów ciśnienia!

Koflator NIPPY Clearway W komplecie otrzymaliśmy również bardzo ciekawy przełącznik, podłączany do koflatora giętkim, spiralnie skręconym kabelkiem. Umożliwia on zdalne sterowanie koflatora, pełniąc funkcję pilota kablowego. Uprzedzając fakty dodam, że pilot okazał się jednym z wielu elementów upewniających nas, iż konstruktorzy koflatora NIPPY Clearway wykonali naprawdę przemyślaną i solidną robotę. Konstrukcja pilota została ostatnio zmodyfikowana, między innymi pod wpływem naszych sugestii. Obok pokazany jest pilot już w nowej wersji, o ergonomicznym kształcie doskonale pasującym do dłoni, z nowym przełącznikiem manualnym i z dodatkowym przyciskiem zwiększającym funkcjonalność. Za pomocą pilota można uruchomić lub zakończyć sekwencję trybu automatycznego, albo manualnie uruchomić wdech i / lub odkrztuszanie.

Sprawne połączenie wszystkich elementów jest bardzo łatwe i nie wymaga nawet zaglądania do instrukcji. Podczas podłączania zasilania zwraca uwagę ciekawe zabezpieczenie przed wypadnięciem z gniazda kabla zasilającego - proste i skuteczne.

Każdy powinien mieć świadomość, że nie da się prawidłowo i bezpiecznie używać jakiegokolwiek urządzenia, jeśli nie pozna się podstawowych zasad, przewidzianych przez producenta. Dlatego teraz skupiamy się na dokładnym czytaniu podręcznika użytkownika, do którego wracamy jeszcze wiele, wiele razy.

Jakiekolwiek zmiany ustawień, czy uruchamianie nieużywanych wcześniej opcji, wymagają ścisłych obserwacji pacjenta, pod kątem związków przyczynowo – skutkowych! W trakcie terapii pacjent nie może być pozostawiony bez opieki!

Koflator NIPPY Clearway

Oglądamy jeszcze dokładnie urządzenie, zwracając uwagę na:

 

Po włączeniu zasilania uruchamiamy wreszcie koflator. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne - wydaje się, że nie będzie problemów. Zaczynamy od kolejnego rozpoznawania trybów pracy.

Koflator NIPPY ClearwayTryb ręczny
W tym trybie cykle wdechu i odkrztuszania (szybkiego, odsysającego wydechu) inicjowane są przez pacjenta lub opiekuna przy pomocy przełącznika, który przesuwa się do odpowiedniej pozycji. Można korzystać zarówno z przełącznika na panelu przednim koflatora, jak też z przełącznika na przewodowym pilocie. To drugie rozwiązanie jest bardzo wygodne dla pacjentów, którzy mogą te czynności wykonać samodzielnie, bo przecież nie od dzisiaj wiadomo: „Kto ma pilota, ten ma władzę” :) Jest to także duże ułatwienie dla opiekunów, bo mogą uruchomić cykle odkrztuszania z pewnej odległości. Koflator NIPPY ClearwayPracę w tym trybie rozpoczynamy od ustawienia ciśnienia wdechu (dodatnie) i ciśnienia odkrztuszania (wartość ujemna). Po ustawieniu wybrane wartości wyświetlane są w odpowiednich polach i odznaczone na słupku barografu, w środkowej części ekranu.

Inicjowanie cykli przełącznikiem jest bardzo proste. Dla pacjenta, który nie ma jeszcze własnych doświadczeń, problemem może być „wyczucie” odpowiednich dla niego czasów wdechu i odkrztuszania oraz dobrego momentu synchronizacji. Skuteczność odkrztuszania można wzmocnić, poprzez synchroniczne uruchomienie własnego wysiłku mięśni w momencie rozpoczęcia fazy odkrztuszania.
Ciśnienia podawane przez koflator są dynamicznie ilustrowane na pasku barografu.

Działanie trybu ręcznego można wzmocnić, przez dodanie oscylacji powietrza w fazie wdechu i / lub odkrztuszania. Drgania słupa powietrza w drogach oddechowych, mogą powodować lepsze odrywanie wydzieliny w drogach oddechowych i lepszą migrację. Ustawienia tej opcji trzeba dobierać ostrożnie i indywidualnie dla każdego pacjenta, starannie obserwując skutki!

Korzystanie z trybu ręcznego jest bardzo proste, ustawienia łatwe do wprowadzenia a obrazowanie działań wyraźne i zrozumiałe. Pozytywnym zaskoczeniem jest to, że nawet w tym najprostszym z trybów pracy, można wybrać dodatkowe opcje, wzmacniające działanie koflatora.

Podstawowy tryb automatycznyKoflator NIPPY Clearway
W tym trybie występują sekwencje automatycznych cykli - wdech / odkrztuszanie / pauza, według ustawionych wcześniej wartości ciśnień i czasów. Użytkownik decyduje o liczbie zastosowanych sekwencji - maksymalnie 20.

Pracę rozpoczyna się od wprowadzenia ustawień: ciśnienie i czas trwania wdechu, ciśnienie i czas trwania odkrztuszania oraz czas pauzy dzielącej fazy wdechu i odkrztuszania. Po ustawieniu wybrane wartości wyświetlane są w odpowiednich polach i odznaczone na słupku barografu, w środkowej części ekranu.

Sekwencję uruchamia się lub zatrzymuje jednym przyciskiem działającym kontekstowo - Start/Stop.
Aby łatwiej zsynchronizować uruchomienie własnego wysiłku mięśni pacjenta z działaniem koflatora, przejście z fazy wdechu do fazy odkrztuszania jest dodatkowo sygnalizowane dźwiękiem.

Koflator NIPPY Clearway Ciśnienia podawane przez koflator, odniesione do czasu trwania elementów cyklu, są dynamicznie ilustrowane na wykresie, pojawiającym się na ekranie po starcie sekwencji.

Działanie tego trybu można wzmocnić, przez dodanie oscylacji powietrza w fazie wdechu i / lub odkrztuszania. Drgania słupa powietrza w drogach oddechowych, mogą powodować lepsze odrywanie wydzieliny w drogach oddechowych i lepszą migrację.

Kolejną opcją, możliwą do włączenia dla tego trybu są dodatkowe dwa wdechy po sekwencji, stosowane po to, aby na koniec terapii rozprężyć pęcherzyki płucne.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, korzystanie z automatycznego trybu podstawowego jest prostsze niż z trybu ręcznego. Ustawienia są łatwe do wprowadzenia a obrazowanie działań urządzenia jest wyraźne i zrozumiałe. Opcje dodatkowe mogą wyraźnie wzmocnić działanie tego trybu.

Automatyczny tryb programowalnyKoflator NIPPY Clearway
W tym trybie sekwencja zawiera określoną liczbę automatycznych cykli - wdech (jeden lub więcej) / odkrztuszanie / pauza, według ustawionych wcześniej wartości ciśnień i czasów.

Pracę rozpoczyna się od wprowadzenia ustawień: ciśnienie i czas trwania oraz liczba wdechów, ciśnienie i czas trwania odkrztuszania oraz czas pauzy dzielącej fazy wdechu i odkrztuszania. Ustawia się również liczbę automatycznych cykli, jakie mają być powtórzone w ramach sekwencji. Po ustawieniu wybrane wartości wyświetlane są w odpowiednich polach a ciśnienia dodatkowo odznaczone na słupku barografu, w środkowej części ekranu.

Sekwencję uruchamia się lub zatrzymuje jednym przyciskiem działającym kontekstowo - Start/Stop.
Aby łatwiej zsynchronizować uruchomienie własnego wysiłku mięśni pacjenta z działaniem koflatora, przejście z fazy wdechu do fazy odkrztuszania jest dodatkowo sygnalizowane dźwiękiem.

Ciśnienia podawane przez koflator, odniesione do czasu trwania elementów cyklu, są dynamicznie ilustrowane na wykresie, pojawiającym się na ekranie po starcie sekwencji. Wykres wygląda podobnie, jak w podstawowym trybie automatycznym.

Działanie tego trybu można wzmocnić, przez dodanie oscylacji powietrza w fazie wdechu i / lub odkrztuszania. Drgania słupa powietrza w drogach oddechowych, mogą powodować lepsze odrywanie wydzieliny w drogach oddechowych i lepszą migrację.

Kolejną opcją, możliwą do włączenia dla tego trybu są dodatkowe dwa wdechy po sekwencji, stosowane po to, aby na koniec terapii rozprężyć pęcherzyki płucne.

Pośród ustawień jest ukryta jeszcze jedna, ciekawa możliwość, która wynika z najnowszych badań dotyczących mechanicznego wspomagania kaszlu: Cykl może zapoczątkować nie jeden, ale na przykład dwa lub więcej wdechów, co służy lepszemu przygotowaniu do oczyszczania całego układu oddechowego, zwłaszcza płuc.

Tryb programowalny jest dla nas czymś zaskakująco nowym! Zaawansowana wiedza medyczna w połączeniu z nowoczesną technologią dają zupełnie nowe możliwości, więc jest to tryb, z którego najczęściej korzystamy. Ustawienia są łatwe do wprowadzenia a obrazowanie działań urządzenia jest wyraźne i zrozumiałe. Opcje dodatkowe mogą wyraźnie wzmocnić działanie tego trybu.

Automatyczny tryb programowalny z wyzwalaniem wdechuKoflator NIPPY Clearway
W tym trybie sekwencja automatycznych cykli inicjowana jest po wykryciu przez koflator wysiłku wdechowego pacjenta. Podobnie jak w poprzednim trybie, na cykl składają się wdech (jeden lub więcej) / odkrztuszanie / pauza, według ustawionych wcześniej wartości ciśnień i czasów.

Ten tryb pracy dziedziczy wszystkie cechy opisanego wyżej trybu programowalnego, więc nie będę ich tu ponownie przytaczał.
Elementem dodatkowym jest ustawianie czułości tzw. triggera wdechu, czyli stopnia reakcji urządzenia na wykryty wdech pacjenta.

Tryb z automatycznym wyzwalaniem wdechu jest bardzo ciekawym rozwinięciem programowalnego trybu automatycznego, dającym pacjentowi maksymalną swobodę, w decydowaniu o chwili zainicjowania terapii oczyszczania dróg oddechowych! Ustawienia są łatwe do wprowadzenia a obrazowanie działań urządzenia jest wyraźne i zrozumiałe. Opcje dodatkowe mogą wyraźnie wzmocnić działanie tego trybu.

Tryb respiratora NIVKoflator NIPPY Clearway
Przyznam, że gdybym nie był przekonany o fachowości konstruktorów koflatora NIPPY Clearway, istnienie trybu NIV przełamałoby ostatecznie wszelkie moje wątpliwości. Doprawdy trudno przecenić użyteczność niezwykłego pomysłu, aby koflator był także prostym respiratorem, dającym pacjentowi w razie pilnej potrzeby kilkunastominutowe wsparcie oddechowe.

Tryb NIV można stosować przed lub po terapii odkrztuszania. Dla nas może być bardzo przydatny wówczas, kiedy jesteśmy w podróży, ale już sama świadomość, że w razie potrzeby „coś takiego” mamy w zasięgu ręki działa uspakajająco :)

Pracę rozpoczyna się od wprowadzenia ustawień: ciśnienia IPAP, czasu trwania wdechu, ciśnienia EPAP i minimalnej liczby oddechów na minutę. Po ustawieniu wybrane wartości wyświetlane są w odpowiednich polach a ciśnienia dodatkowo odznaczone na słupku barografu, w środkowej części ekranu.

Tryb NIV wypróbowaliśmy poprzez lekką maseczkę przeciekową ResMed Swift FX i wszystko działa rewelacyjnie!

Sterowanie ręczne
Sterowanie ręczne nie jest osobnym trybem lecz funkcjonalnością, dostępną w każdym z trybów automatycznych (oprócz NIV). Czasami w trakcie trybu automatycznego zdarza się potrzeba zastosowanie sterowania ręcznego. Jeśli użyje się przełącznika na panelu przednim lub pilocie zdalnego sterowania, z ekranu koflatora zniknie wykres wyświetlany podczas cykli i pokaże się barograf, analogicznie jak podczas trybu ręcznego. Funkcja sterowania ręcznego, jest jednym z wielu elementów dywersyfikacji sposobów wykorzystania koflatora NIPPY Clearway.

Koflator NIPPY ClearwayMobilność
W grupie pacjentów korzystających z koflatora jest wiele osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach. Mobilność urządzeń, na jakie w pewnym sensie są „skazani”, ma dla nich i ich opiekunów podstawowe znaczenie. W przypadku urządzenia elektrycznego, mobilność jest równoznaczna możliwości zasilania z różnych źródeł i na tym się teraz skupimy.

Do zasilania alternatywnego, producent NIPPY Clearway przewiduje dedykowany akumulator litowo-jonowy, który wystarcza średnio na godzinę pracy urządzenia. Czy taki czas pracy jest wystarczający? Jeśli przyjąć, że każda terapia oczyszczania dróg oddechowych koflatorem zajmuje średnio ok. 5 minut trzeba stwierdzić, że jest to czas zadawalający, ale... Do ładowania akumulatora potrzebna jest odpowiednia ładowarka, czyli dodatkowe urządzenie, które trzeba dokupić, więc szukamy dalej.

Koflator NIPPY Clearway Kolejnym urządzeniem, jakie producent przewiduje do zasilania alternatywnego jest przetwornica 12V/230V, którą można podłączyć np. do gniazda zapalniczki w samochodzie. O tym, że to naprawdę działa przekonaliśmy się osobiście. Czynnikiem decydującym, jest w tym przypadku niewielki pobór mocy przez koflator.

Elektryczne wózki lub skutery inwalidzkie mają własne akumulatory dużej mocy. Byłoby idealnie, gdyby urządzenia takie, jak koflator czy respirator dało się podłączyć bezpośrednio do instalacji wózka.

Mobilność koflatora NIPPY Clearway ocenił bym na 4, w skali 5-stopniowej.

Bezpieczeństwo
Może niektórych dziwić, że poruszam temat bezpieczeństwa użytkowania w stosunku do urządzenia, które z założenia musi przejść odpowiednie testy. Taka postawa to wynik wcześniejszych doświadczeń - wolę raczej „dmuchać na zimne”, niż później zamartwiać się skutkami.

Trzeba pamiętać, ze czynnik ciśnienia, będący w koflatorach głównym elementem ich skuteczności, jest równocześnie potencjalnie największym zagrożeniem.

Konstruktorzy koflatora CoughAssist nie zdołali całkowicie zapanować nad precyzyjnym utrzymaniem ustawianych wartości, zwłaszcza ciśnienia. W rezultacie ciśnienie „pływało” w zakresie nawet do ±10 jednostek. Zdawano sobie z tego sprawę, dlatego w instrukcji znalazły się zapisy nakazujące każdorazową kontrolę przed użyciem. Drugim mankamentem tego urządzenia był sposób pomiaru: Ciśnienie mierzono w samej maszynie, a nie przy pacjencie, więc pacjent dostawał ciśnienie o mniejszej, nieznanej dokładnie wartości.

Wydaje mi się, że konstruktorzy koflatora NIPPY Clearway byli świadomi tych mankamentów. Dlatego w ich konstrukcji pomiar ciśnienia jest dokonywany przy pacjencie, w najbliższym z możliwych miejscu, tuż przy samym interfejsie (maska/ustnik/rurka tracheo). Postęp technologiczny i korzystna zmiana koncepcji dały w efekcie precyzyjny pomiar i regulację.

Na bezpieczeństwo i wygodę użytkowania koflatora NIPPY Clearway składa się również zastosowany w nim szereg innych, pozornie drobnych ale ważnych rozwiązań: Prosta i intuicyjna obsługa urządzenia, czytelny ekran i wizualizacja terapii, system ostrzeżeń i alarmów, kontekstowa pomoc, rejestracja terapii i ustawień, starannie opracowana dokumentacja czy też zabezpieczenia związane z zasilaniem.

W skali 5-stopniowej bezpieczeństwo użytkowania koflator NIPPY Clearway oceniam na 5.Nasze ustawienia -  tryp pracy: automatyczny programowalny

WDECH ODKRZTUSZANIE
ciśnienie: 25,0 cmH2O ciśnienie: 40,0 cmH2O
czas: 1,8 s czas: 2,0 s
powtórzenia: 2 oscylacje: 25 %
pauza: 3 s

W ramach testów koflatora NIPPY Clearway wypróbowaliśmy każdy z dostępnych trybów pracy, oczywiście z zachowaniem wszystkich opisanych w tekście zasad bezpieczeństwa. Przypomnę również, że w terapii koflatorem nie ma stałych ustawień na cały okres stosowania - w zależności od bieżącej kondycji pacjenta i wynikających stąd potrzeb ustawienia modyfikuje się tak, aby osiągnąć zamierzony efekt.

Ustawienia muszą być dopasowane do indywidualnych potrzeb i nie wolno ich bezmyślnie powielać!

Koflator NIPPY Clearway

Na rysunku przedstawiony jest jeden pełny cykl oczyszczania, według stosowanych przez nas ustawień. Pięć cykli składa się na jedną sekwencję, a na koniec każdej sekwencji występują dwa dodatkowe wdechy, dla rozprężenia pęcherzyków płucnych. Sekwencje powtarzamy trzykrotnie, w odstępach minimum 30 sekund.

Pierwsze wnioski
Testowanie koflatora NIPPY Clearway rozpoczęliśmy 2 sierpnia br., więc po miesiącu stosowania można się pokusić o wstępne wnioski.

W praktyce ciśnienia stosowane przez nas w koflatorze NIPPY są ok. 10% niższe, niż w poprzednio używanym koflatorze CoughAssist. Mimo tego skuteczność oczyszczania dróg oddechowych jest na poziomie co najmniej takim samym lub nieco wyższym. Średnia częstotliwość korzystania z koflatora nieznacznie się zmniejszyła, lub inaczej mówiąc wydłużył się czas pomiędzy kolejnymi stosowaniami w ciągu dnia. W minionym miesiącu nieznacznie zmniejszyła się średnia wartość ETCO2, jednak nie ma pewności, że jest to skutek działania samego koflatora.

Za radą doktora Wu, od momentu dekaniulacji w październiku 2011r., mierzymy systematycznie kapnometrem poziom ETCO2 w wydychanym powietrzu, raz dziennie - wieczorem ok. godz. 21, przed użyciem koflatora.

Po raz pierwszy od ponad roku wybraliśmy się na kilkugodzinną wycieczkę. Rzecz jasna koflator zabraliśmy ze sobą i byliśmy spokojni, że w razie potrzeby możemy go użyć w każdej chwili i w każdym miejscu. To bardzo ważne, zaś efekt psychologiczny korzystnie wpływa na samopoczucie pacjentki.

PODSUMOWANIE
Nie chciałbym powtarzać tego wszystkiego, co o koflatorze NIPPY Clearway napisałem powyżej. Zachęcam do obejrzenia porównania parametrów tego urządzenia z innymi, aktualnie dostępnymi. Koflator NIPPY Clearway jest według mnie najlepszym tego typu urządzeniem, dostępnym obecnie na rynku. Spełnia wszystkie wymagania, jakie mamy wobec sprzętu tego rodzaju, to znaczy:

© 2013-2018
{: Krzysiek Maziarz        krzysiek@andreovia.pl
12:00:00

stat free counters stat