Let's Go My Dream

  Do czego służy koflator?

  Wymagania podstawowe

  Parametry koflatorów

  Porównanie koflatorów

  Przed podjęciem decyzji

  Stosowanie koflatora

co dalej?
quest

  Do czego służy koflator?

Kaszel jest zjawiskiem powszechnym i oczywistym, jak również niezbędnym do życia. Zwykle błona śluzowa dróg oddechowych wytwarza niewielkie ilości śluzu, który zatrzymuje brud i bakterie, stąd kaszel jest naturalną metodą usuwania nadmiaru śluzu z dróg oddechowych. Jeśli z jakichkolwiek powodów występuje gromadzenie się śluzu, może to doprowadzić do utrudnienia oddychania oraz infekcji.

Cykl kaszlu zaczyna się głębokim wdechem, po którym następuje skurcz mięśni związanych z oddychaniem i gwałtowny wydech, wyrzucający z dużą prędkością powietrze z układu oddechowego. W trakcie kaszlu, bardzo ważną rolę odgrywają mięśnie klatki piersiowej, szyi i brzucha. Ich osłabienie, wynikające na przykład z chorób nerwowo-mięśniowych, powoduje obniżenie efektywności kaszlu, a tym samym zaleganie wydzieliny, utrudnienie oddychania i zwiększenie ryzyka infekcji.

Koflator jest urządzeniem, stymulującym i wspomagającym naturalny kaszel. Sposób działania koflatora wzorowany jest, co bardzo ważne, na samej fizjologii kaszlu. Najpierw urządzenie wtłacza do płuc dużą ilość powietrza, po czym następuje błyskawiczna zmiana kierunku ciśnienia, co powoduje szybkie opróżnienie płuc i odpowiednie przemieszczanie się wydzieliny (śluzu). Koflator wzmacnia kaszel czyniąc go o wiele bardziej skutecznym, pomaga w udrożnieniu dróg oddechowych, ułatwia oddychanie i zmniejsza ryzyko powtarzających się infekcji.


Nie sposób wymienić wszystkich schorzeń, w których koflator może być skutecznie wykorzystywany, dlatego należy raczej wskazać na pewne zależności, które mogą takie potrzeby wygenerować.

PeakFlow - szczytowy przepływ wydechowy (kaszlowy)Ogólnie biorąc koflator może być przydatny dla dwóch grup osób:

1. Osoby ze schorzeniami dającymi się wyleczyć, u których zastosowanie koflatora może znacząco uprościć leczenie i skrócić okres rekonwalescencji.

2. Osoby ze schorzeniami uznawanymi obecnie za nieuleczalne, które od momentu pojawienia się takiej potrzeby powinny korzystać mechanicznego wspomagania kaszlu. Pacjenci z tej grupy, z racji swoich schorzeń, często mają ograniczoną sprawność, albo są niepełnosprawne, lub też niestety będą niepełnosprawne w przyszłości.

Skutkiem działania wielu różnych chorób może być między innymi osłabienie mięśni oddechowych. W warunkach normalnych, kiedy chory w miarę stabilnie funkcjonuje a nie zdarzają się dodatkowe komplikacje, może występować równowaga pomiędzy potrzebami pacjenta a ich samozapewnieniem. Kruchość tego bilansu ujawniają nawet błahe schorzenia pojawiające się równolegle a dotyczące zwłaszcza dróg oddechowych, które w konsekwencji mogą przynieść załamanie się wydolności oddechowej pacjenta i konieczność tymczasowej intubacji, czy długoterminowej lub stałej tracheostomii. W takich sytuacjach koflator używany prewencyjnie, jako urządzenie silnie wspomagające odruch kaszlowy a działające w sposób bardzo zbliżony do naturalnego, może przynieść znaczącą pomoc.

Osoby po tracheostomii zmuszone są do częstego i bardzo uciążliwego usuwania nadmiaru wydzieliny z dróg oddechowych przy pomocy ssaka. Cewnik ssaka jest ciałem obcym, na które układ oddechowy reaguje odruchem obronnym... zwiększając ilość wydzieliny i w efekcie mamy swoiste „błędne koło”. Koflator może sobie z tym problemem nieźle poradzić, przy czym skutki dla pacjenta są o wiele mniej uciążliwe, niż odsysanie ssakiem, zaś ilość niezbędnych zabiegów odsysania może się zdecydowanie zmniejszyć.

W Polsce nie ma opisanych jednoznacznych zasad, określających metody wspomagania kaszlu, w zależności od kondycji układu oddechowego pacjenta. Na rysunku obok przedstawiono zasady, odnoszące się do pacjentów ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi, opracowane przez specjalistów brytyjskich. Schemat postępowania bazuje na pomiarach szczytowego przepływu wydechowego (kaszlowego), przy pomocy prostego urządzenia, zwanego pikflometrem.

We wczesnych okresach niedomagania układu oddechowego, alternatywą wobec używania koflatora, jest metoda LVRM Cough Assist, opisana również w artykule „System wsparcia oddechu w celu osiągnięcia maksymalnej rekrutacji objętości płuc”, dostępnym w zakładce biblioteka doktora Wu.


Dawid i Goliat

Porównywanie nowoczesnego koflatora NIPPY Clearway z przedstawicielem myśli technicznej sprzed lat kilkunastu - koflatorem CoughAssist, ma sens ograniczony wyłącznie dla zilustrowania ogromnego skoku technologicznego, jaki się w tym czasie dokonał.

„Stary” i wielce zasłużony CoughAssist był i jest nadal bez wątpienia kamieniem milowym, na drodze rozwoju urządzeń do mechanicznego wspomagania odkrztuszania.

Koflator NIPPY Clearway
Koflator CoughAssist
„Dawid”  - NIPPY Clearway „Goliat”  - CoughAssist CA-3000
TRYBY  PRACY
Ręczny w tym możliwość zdalnego sterowania pilotem kablowym oraz trzy tryby automatyczne (programowanie sekwencji, opcje dodatkowe, trigger wdechu). Dostępny również tryb prostego respiratora NIV (max. 15min) Ręczny i prosty automatyczny
ŁATWOŚĆ  OBSŁUGI
Prosta, intuicyjna obsługa Prosta, intuicyjna obsługa
OPCJE  DODATKOWE
Oscylacje powietrza podczas wdechu i/lub odkrztuszania, trigger (automatyczne wyzwalania cyklu wdechem pacjenta), kablowy sterownik zdalny (pilot), dodatkowe wdechy po sekwencji
---
PARAMETRY  ROBOCZE
Precyzyjne ustawianie ciśnień i czasów, pomiar i precyzyjna regulacja ciśnienia przy interfejsie pacjenta (maska/ustnik/rurka tracheo) Ustawienia mało precyzyjne, pomiar i regulacja ciśnienia w koflatorze a nie przy pacjencie, wartości ciśnienia „pływają”
WAGA
3kg
11kg
MOC  (ZUŻYCIE PRĄDU)
100VA
600VA
MOBILNOŚĆ
Mała waga i kompaktowe wymiary, zasilanie z sieci 100-240V, akumulatora zewnętrznego lub przetwornicy napięcia podłączonej np. do gniazda zapalniczki w samochodzie
---

  Wymagania podstawowe

Wśród wielu elementów funkcjonalności koflatorów są takie, które stanowią absolutne minimum, gwarantujące prawidłowe użytkowanie tego sprzętu i skuteczną migrację nadmiaru wydzieliny z dróg oddechowych...

Dostępna obecnie wiedza medyczna, jak również rozległa wiedza praktyczna użytkowników tego typu sprzętu na całym świecie, ułatwia podjęcie decyzji w obszarze podstaw merytorycznych, związanych ze schorzeniem pacjenta, jego potrzebami i spodziewanymi rezultatami terapii.

Trudniej zdecydować jaki koflator zakupić i w tym zakresie pewnym ułatwieniem może być lista oczekiwań, odpowiednia do sytuacji i rzeczywistych potrzeb pacjenta, które powinny być przez to urządzenie spełnione. Poniżej przedstawiamy poziom minimalny listy, którą należy traktować raczej jako zaproszenie do dyskusji, niż arbitralnie przesądzony zestaw:

 • nowoczesna technologia, zróżnicowane i programowalne tryby terapii;
 • opcje wspomagające skuteczność odkrztuszania;
 • łatwość obsługi - intuicyjny interfejs użytkownika;
 • mobilność - kompaktowe wymiary, mała waga, zasilanie z różnych źródeł;
 • nadmiarowość - zabezpieczenie potrzeb bieżących i tych, jakie dają się racjonalnie przewidzieć na najbliższe lata;
 • dobre wsparcie merytoryczne i techniczne;
 • bezpieczeństwo użytkowania.

Podstawowe wymagania funkcjonalności koflatorów

Funkcjonalność

Uzasadnienie

WDECH
precyzyjna regulacja ciśnienia ustawione wartości ciśnienia nie mogą się zmieniać, bo jest to zagrożeniem dla zdrowia pacjenta
regulacja czasu trwania czas trwania musi odpowiadać potrzebom pacjenta i wynikającym stąd zaleceniom dla prowadzonej terapii
krzywa narastania wdechu regulacja krzywej narastania zapewnia łagodne narastanie wdechu, co jest bliższe fizjologii człowieka
zmienna liczba wdechów w cyklu zapewnia lepsze przygotowanie układu oddechowego do skutecznej migracji wydzieliny
trigger (autowyzwalania) pozwala pacjentowi decydować samodzielnie o rozpoczęciu cyklu
dodatkowe wdechy po sekwencji zapewniają rozprężenia pęcherzyków płucnych, które po wcześniejszej fazie  odkrztuszania znajdują się w stanie zapadnięcia - jeśli koflator nie ma takiej funkcji wówczas wdechy można wykonać sterowaniem ręcznym
ODKRZTUSZANIE
precyzyjna regulacja ciśnienia ustawione wartości ciśnienia nie mogą się zmieniać, bo jest to zagrożeniem dla zdrowia pacjenta
regulacja czasu trwania czas trwania musi odpowiadać potrzebom pacjenta i wynikającym stąd zaleceniom dla prowadzonej terapii
oscylacja oscylacja przy odkrztuszaniu zapewnia lepsze odrywanie się cząstek wydzieliny z drzewa oskrzelowego, regulacja częstotliwości i/lub amplitudy oscylacji pozwala dobrać parametry indywidualnie do potrzeb pacjenta
INNE
pomiar ciśnienia roboczego przy pacjencie pomiar ustawionego ciśnienia powinien odbywać się jak najbliżej układu oddechowego pacjenta, co gwarantuje precyzyjne utrzymania ustawionej wartości a więc jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa pacjenta
pauza - regulacja czasu trwania czas trwania musi odpowiadać potrzebom pacjenta i wynikającym stąd zaleceniom dla prowadzonej terapii
sygnalizacja dźwiękowa fazy zwiększa skuteczność, bo pozwala zsynchronizować działania koflatora z wysiłkiem pacjenta
sterowania zdalne pozwala pacjentowi decydować samodzielnie o rozpoczęciu cyklu, ułatwia opiekunowi stosowanie koflatora
rejestracja i przenoszenie danych fachowa analiza danych statystycznych pozwala odkryć słabe miejsca terapii i dokonać niezbędnych korekt
niska waga, inne źródła zasilania ważne dla zapewnienia mobilności pacjenta

  Parametry koflatorów

Dynamiczny rozwój koflatorów widać bardzo wyraźnie, szczególnie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Analizując kierunki rozwoju tych urządzeń, można szczególnie wskazać na następujące tendencje:

 • sterowanie mikroprocesorowe, aktualizowane oprogramowanie wewnętrzne (firmware)
 • nowoczesne dmuchawy, szybkie zawory przełączające, nowoczesna elektronika, zmniejszenie wagi
 • zasilanie awaryjne ważne dla mobilności - akumulator wbudowany lub zewnętrzny
 • funkcje zwiększające skuteczność odkrztuszania, np. oscylacje
 • nowe funkcjonalności, np. tryb wyzwalania wdechem (tzw. trigger), zdalne sterowanie, funkcja respiratora
 • rozbudowane tryby pracy automatycznej dające możliwość łączenia funkcjonalności
 • nowatorskie sposoby konstruowania procesu oczyszczania dróg oddechowych
 • dodatkowe wdechy po sekwencji rozprężające pęcherzyki płucne (rekrutacja)
 • wyposażenie dodatkowe: pulsoksymetr, pikflometr

Poniżej zestawienie podstawowych parametrów koflatorów. Gwiazdką * zaznaczono elementy lub funkcjonalności opcjonalne. Pominięto elementy, które stały się już standardem, jak np. uniwersalne zasilanie sieciowe czy kolorowe ekrany LCD.

KOFLATOR

ciśnienia
[cm H2O]
wdechu lub
odkrztuszania
czas [s]
wdech
pauza
odkrztuszanie
waga
[kg]
wymiary [cm]
długość
szerokość
wysokość
elementy
wzmacniające
działanie
elementy
podnoszące
funkcjonalność
Koflator NIPPY Clearway

NIPPY Clearway

B&D Electromedical

+ 60
– 60
0,5 – 5 3,0 29,7
22,3
13,2

ustawiana
liczba wdechów

oscylacje 4Hz
wdech  i/lub
odkrztuszanie

dodatkowe wdechy po
sekwencji - rozprężanie
pęcherzyków płucnych

trigger wdechu

sterownik zdalny*

akumulator zewnętrzny*

respirator NIV

Koflator RespiClear

RespiClear

FLO Medizintechnik GmbH

+ 70
– 70
0,5 – 5 4,5 15,0
35,0
31,0

ustawiana
liczba wdechów

oscylacje 4-12Hz
wdech  i/lub
odkrztuszanie

dodatkowe wdechy po
sekwencji - rozprężanie
pęcherzyków płucnych

trigger wdechu

sterownik zdalny*

akumulator zewnętrzny*

ustawiana liczba sekwencji

 
Koflator CoughAssist E70

CoughAssist E70

Philips Respironics

+ 70
– 70
0,1 – 5 3,8 19,0
29,2
23,1
oscylacje 0-20Hz
wdech  i/lub
odkrztuszanie

trigger wdechu

sterownik zdalny*

akumulator zewnętrzny*

pulsoksymetr*

pikflometr*

Koflatory PEGASO

Pegaso Cough

Dima Italia

+ 70
– 70
 0,1 – 9,9  5,0 32,0
27,0
29,0
oscylacje 0,8-10Hz*
wdech

trigger wdechu*

akumulator zewnętrzny

pulsoksymetr*

 
Koflatory PEGASO

Pegaso Mini

Dima Italia

+ 50
– 50
0,1 – 9,9 4,4 24,0
26,0
22,0
oscylacje 0,8-10Hz*
wdech

trigger wdechu*

akumulator zewnętrzny

pulsoksymetr*

 
Koflator VitalCough

VitalCough

Hill-Rom

+ 50
– 50
0,1 – 5 6,8

39,9
25,4
18,8

PAP  0 – 15 H20
oscylacje 0-20Hz
odkrztuszanie

– –
 
Koflator Comfort Cough

Comfort Cough

Seoil Pacific Corp.

+ 60
– 60
0,1 – 5 7,2 28,8
21,2
33,0
– – – –
 
koflator CoughAssist

CoughAssist

Philips Respironics

(produkcja modelu zakończona)
+ 60
– 60
0,1 – 5 10,9 41,9
27,9
29,2
– – – –
 

  Porównanie koflatorów

Merytoryczne porównanie koflatorów może dotyczyć urządzeń, których cechy są podobne. Pewnym problemem jest tu jednak specyficzne podejście niektórych producentów do swoich produktów. Koflatory NIPPY Clearway, RespiClear i CoughAssist E70 produkowane są w jednej wersji, posiadającej wszystkie podstawowe opcje. Firma DimaItalia, producent szeregu koflatorów Pegaso, traktuje swoje produkty podobnie jak niektórzy producenci samochodów, jest więc model podstawowy i modele bardziej zaawansowane, z których jeden ma „to” a drugi „tamo” co daje w efekcie wiele modeli koflatorów serii Pegaso (zobacz zestawienia w zestawieniu „Parametry koflatorów”).

Z tego powodu, koflatory NIPPY Clearway, RespiClear i CoughAssist E70 porównujemy do nieistniejącego, „wszystkomającego” PEGASO*, będącego hipotetycznym konglomeratem wszystkich dostępnych opcji koflatorów tej serii. Gdyby nie ten techniczny „wybieg”, należałoby z góry uznać wyższość koflatorów NIPPY Clearway, RespiClear i CoughAssist E70.

Zestawienie istotnych parametrów oraz różnic w budowie i funkcjonalności urządzeń

Koflator NIPPY Clearway Koflator RespiClear Koflator CA-E70 Koflator Pegaso

NIPPY Clearway

RespiClear

CoughAssist E70

Pegaso *

STEROWANIE
Duży, bardzo czytelny, kolorowy ekran LCD. Duże, bardzo wyraźnie oznaczone przyciski konsoli, wygodny w użyciu przełącznik do sterowania ręcznego na panelu frontowym lub na pilocie zdalnego sterowania. Duży, bardzo czytelny, kolorowy ekran LCD. Duże, bardzo wyraźnie oznaczone przyciski konsoli, wygodny w użyciu przełącznik do sterowania ręcznego na pilocie zdalnego sterowania. Duży, kolorowy i bardzo czytelny ekran LCD, przełącznik do sterowania ręcznego na panelu frontowym, opcjonalne sterowanie przełącznikiem nożnym Średniej wielkości kolorowy ekran LCD, przełącznik do sterowania ręcznego na panelu frontowym
PARAMETRY  ROBOCZE
Precyzyjne ustawianie ciśnień i czasów, pomiar i precyzyjna regulacja ciśnienia przy interfejsie pacjenta (maska, ustnik, rurka tracheo) Precyzyjne ustawianie ciśnień i czasów, pomiar i precyzyjna regulacja ciśnienia przy interfejsie pacjenta (maska, ustnik, rurka tracheo) Precyzyjne ustawianie ciśnień i czasów, pomiar i precyzyjna regulacja ciśnienia w koflatorze a nie przy pacjencie (sic!) Precyzyjne ustawianie ciśnień i czasów, pomiar i precyzyjna regulacja ciśnienia w koflatorze a nie przy pacjencie (sic!)
OPCJE  DODATKOWE
Oscylacje powietrza podczas wdechu i/lub odkrztuszania, trigger (automatyczne wyzwalania cyklu wdechem pacjenta), kablowy sterownik zdalny (pilot), dodatkowe wdechy po sekwencji, dodatkowy tryb respiratora NIV Oscylacje powietrza podczas wdechu i/lub odkrztuszania, trigger (automatyczne wyzwalania cyklu wdechem pacjenta), kablowy sterownik zdalny (pilot), dodatkowe wdechy po sekwencji Oscylacje powietrza podczas wdechu i/lub odkrztuszania, trigger (cykl wyzwalany automatycznie wdechem pacjenta), pomiar objętości oddechowej, szczytowego przepływu wydechowego (PeakFlow), saturacji (opcja) Oscylacje powietrza podczas odkrztuszania, trigger (cykl wyzwalany automatycznie wdechem pacjenta), pulsoksymetr (opcja)
WYMIARY
29,7x22,3x13,2
dla zakresu ciśnień: + 60 / – 60
15,0x35,0x31,0
dla zakresu ciśnień: + 70 / – 70
19,0x29,2x23,1
dla zakresu ciśnień: + 70 / – 70
32,0x27,0x29,0
dla zakresu ciśnień: + 70 / – 70
24,0x26,0x22,0
dla zakresu ciśnień: + 50 / – 50
WAGA
3kg
dla zakresu ciśnień: + 60 / – 60
4,5kg
dla zakresu ciśnień: + 70 / – 70
3,8kg (bez akumulatora)
4,3kg (z akumulatorem)
dla zakresu ciśnień: + 70 / – 70
5,0kg (bez akumulatora)
dla zakresu ciśnień: + 70 / – 70
4,4kg (z akumulatorem)
dla zakresu ciśnień: + 50 / – 50
MOC  (ZUŻYCIE PRĄDU)
100VA
dla zakresu ciśnień: + 60 / – 60
135VA
dla zakresu ciśnień: + 70 / – 70
100VA
dla zakresu ciśnień: + 70 / – 70
250VA
dla zakresu ciśnień: + 70 / – 70
100VA
dla zakresu ciśnień: + 50 / – 50
MOBILNOŚĆ
Mała waga i kompaktowe wymiary, zasilanie z sieci 100-240V, akumulatora zewnętrznego 26V lub przetwornicy napięcia podłączonej np. do gniazda zapalniczki w samochodzie Mała waga i kompaktowe wymiary, zasilanie z sieci 100-240V, akumulatora zewnętrznego 24V lub przetwornicy napięcia podłączonej np. do gniazda zapalniczki w samochodzie Mała waga i kompaktowe wymiary, zasilanie z sieci 100-240V lub akumulatora zewnętrznego, producent nie informuje o możliwości zasilania z przetwornicy Mała waga i kompaktowe wymiary, zasilanie z sieci 110-240V lub akumulatora wewnętrznego, producent nie informuje o możliwości zasilania z przetwornicy
Współpraca z komputerem, przesyłanie danych
TAK NIE TAK (zapis na karcie SD) NIE

Porównanie najważniejszych parametrów

Koflator NIPPY Clearway Koflator RC Koflator CA-E70 Koflator Pegaso*
funkcjonalność: NIPPY Clearway RespiClear
CoughAssist E70 Pegaso Mini
WDECH
regulacja ciśnienia (dodatnie) TAK TAK TAK TAK
regulacja czasu trwania TAK TAK TAK TAK
krzywa narastania wdechu TAK NIE NIE TAK
zmienna liczba wdechów w cyklu
(lepsze przygotowanie do odkrztuszania)
TAK TAK NIE NIE
oscylacja TAK TAK TAK TAK
oscylacja - regulacja częstotliwości TAK TAK TAK TAK
oscylacja - regulacja amplitudy TAK TAK TAK TAK
trigger (autowyzwalania) TAK TAK TAK TAK
dodatkowe wdechy po sekwencji
(rozprężanie pęcherzyków płucnych)
TAK TAK NIE NIE
ODKRZTUSZANIE
regulacja ciśnienia (ujemne) TAK TAK TAK TAK
regulacja czasu trwania TAK TAK TAK TAK
oscylacja TAK TAK TAK TAK
oscylacja - regulacja częstotliwości NIE TAK TAK TAK
oscylacja - regulacja amplitudy TAK TAK TAK TAK
sygnalizacja dźwiękowa fazy
(synchronizacja z wysiłkiem pacjenta)
TAK TAK NIE NIE
INNE
zakres ciśnień roboczych + 60 / – 60 + 70 / – 70 + 70 / – 70 + 50 / – 50
pauza - regulacja czasu trwania TAK TAK TAK TAK
pomiar ciśnienia roboczego
(bezpieczeństwo)
przy pacjencie przy pacjencie w urządzeniu w urządzeniu
funkcja respiratora TAK NIE NIE NIE
sterowania zdalne TAK  ręczne (standard) TAK  ręczne (standard) TAK  nożne (opcja) NIE
funkcja „preset” - zapisanie własnych ustawień TAK TAK TAK NIE
rejestracja i przenoszenie danych TAK NIE TAK NIE
pulsoksymetr, pikflometr*
pomiar objętości oddechowej
NIE NIE TAK NIE
waga (bez akumulatora) 3,0kg 4,5kg 3,8kg ok. 4kg
inne źródła zasilania 26V =
24V =
12V =
--

Za dyskusyjną uważam przydatność w koflatorze funkcji pomiaru szczytowego przepływu wydechowego czy saturacji, jeśli pomiary te nie są rejestrowane. Pikflometr lub pulsoksymetr są względnie tanie (koszt jednostkowy od ok. 150zł.) i znacznie wygodniej stosować je oddzielne.

Podsumowując porównanie uważam, że koflatory NIPY Clearway oraz RespiClear mają zdecydowanie najwięcej funkcji przydatnych dla pacjenta.

  Przed podjęciem decyzji...

...o stosowaniu koflatora staraliśmy się dowiedzieć o nim wszystkiego, co tylko jest możliwe. Przejrzeliśmy wiele artykułów, stron internetowych, filmów, przeprowadziliśmy także wiele konsultacji i rozmów. Podczas studiowania tych materiałów nie sposób oprzeć się wrażeniu, że to co dla nas jest niedostępną nowością, w cywilizowanych częściach świata jest normą i przyznam, że jest to bardziej przykre niż nasza początkowa niewiedza.

Koflatory NIPPY Clearway i CoughAssistPrzed podjęciem jakiejkolwiek decyzji należy obowiązkowo zapoznać się z naszymi wcześniejszymi artykułami dotyczącymi koflatora a szczególnie z opisem sposobu działania oraz wymaganiami podstawowymi użytkownika wobec koflatorów. Nie ulega wątpliwości, że decyzja o posiadaniu koflatora musi być starannie przemyślana. Przede wszystkim należy możliwie szeroko rozważyć jego przydatność w swoim przypadku. Niezbędne będą konsultacje z lekarzem czy terapeutą oddechowym. Największą barierę stanowią zapewne koszty zakupu urządzenia a to wymaga szczególnej ostrożności, bo wydatki na leczenie chorób przewlekłych i bez tego są dla każdej rodziny wielkim obciążeniem.

Ale nawet przy najszczerszych chęciach nigdy nie da się do końca przewidzieć na ile koflator będzie wam przydatny w praktyce, dlatego doradzamy stanowczo - nie kupować przed sprawdzeniem. Po podjęciu decyzji o używaniu koflatora najlepszym sposobem na sprawdzenie jego przydatności będzie wypożyczenie urządzenia na jakiś czas. Jeżeli pacjent korzysta z programu wentylacji domowej koflator można wypożyczyć z firm, które się tym zajmują. Wszystkie one na swoich stronach zapewniają, że posiadają na wyposażeniu także i koflatory. Istnieją również płatne wypożyczalnie sprzętu medycznego, w tym koflatorów. Wypożyczając sprzęt nie trzeba się zastanawiać nad jego cechami tak, jak w przypadku zakupu. Oczywiście im bardziej nowoczesny tym lepiej, ale każdy wypożyczony sprzęt spełni Wasze pierwsze potrzeby.

Nasze początki przygody z koflatorem to rok 2011. Wówczas jedynym dostępnym modelem koflatora był CoughAssist CA-3000  firmy Emmerson (później Philips). Najtrudniej przyszło nam zdobyć wiedzę praktyczną o ustawieniach i stosowaniu. Przejrzałem mnóstwo materiałów w internecie a z tamtego czasu szczególnie polecam: dokument UWH, broszurę oraz filmy: film [1] PL, film [2], film [3], film [4] tracheo.

prezentacja filmowa
dystrybutor w Polsce (jeśli jest)
broszura lub instrukcja obsługi

Skondensowane materiały dotyczące różnych koflatorów dostępne są w formie linków na kartach opisujących koflatory, na górze strony - odpowiednio przy każdym typie sprzętu jest link do strony producenta, prezentacji, dokumentacji lub polskiego dystrybutora..

Polecamy również krótki film prezentujący użycie koflatora NIPPY Clearway, na którym kolejno pokazaliśmy wszystkie ustawienia i praktyczne stosowanie.


Czy w twoim przypadku koflator jest dobrym rozwiązaniem?

Niestety - odpowiedź na to pytanie nie jest prosta.
Zapoznaj się najpierw z informacjami na tej stronie a następnie odpowiedz sobie na następujące pytania:

Jaka jest przyczyna twoich problemów z odkrztuszaniem?

Czy masz tracheotomię? Jeśli tak to:

Jaka była przyczyna wykonania tracheotomii?

Czy dalej występują okoliczności uzasadniające utrzymanie tracheotomii?

Czy jest możliwe usunięcie tracheotomii? Na jakich warunkach?

Jaki cel chcesz osiągnąć przez zastosowanie koflatora?

Kto może udzielić ci wsparcia?

Nie ulegaj iluzji, że lekarz wyjaśni ci precyzyjnie wszelkie kwestie i rozwieje twoje wątpliwości - jesteś jedyną osobą, która ma kompletną wiedzę o sobie samym. Lekarz czy terapeuta może służyć ci pomocą - to nie on leczy ciebie, ale ty leczysz się przy jego wsparciu.
Pamiętaj również, że dla służb medycznych tracheotomia jest bardzo wygodnym rozwiązaniem - dla ciebie niekoniecznie!

I jeszcze jedna ważna uwaga:  Jest wielu doświadczonych lekarzy czy terapeutów, którzy mogą być bardzo pomocni i warto o tę pomoc zabiegać. Ale jest też niemało takich, którzy wiedzy na temat koflatorów nie mają i mieć nie chcą - nie trać czasu, omijaj ich szerokim łukiem!

  Stosowanie koflatora

Byłoby głupotą, gdybyśmy roztaczali tu wizję łatwości, z jaką stosuje się jakiekolwiek urządzenia medyczne. Nie wynaleziono jeszcze (i pewnie nigdy to nie nastąpi) takiej maszyny, którą można byłoby stosować bezmyślnie.

Wymagania użytkownika wobec koflatora są zapewne wysokie i... vice versa. Do opanowania sztuki właściwego posługiwania się koflatorem nie ma innej drogi jak:

 • staranne przygotowanie (literatura, szkolenie);
 • wnikliwa obserwacja skutków;
 • wnioskowanie przyczyn;
 • bieżące konsultacje z lekarzem (terapeutą oddechowym).

Uważamy również za niezbędny i bardzo pouczający przegląd materiałów filmowych przekazanych z urządzeniem, bądź dostępnych na tej stronie czy ogólnie w internecie.

Ważne!
Stwórca wszechrzeczy wszczepił nam strach, jako element ostrzegający przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Dlatego raczej nie próbuj „wyłączać” jego uciążliwych komunikatów, lecz staraj się je właściwie zrozumieć. Pamiętaj, że od skutków twojego postępowania w jakiejś mierze zależy czyjeś zdrowie a może nawet i życie. Nie lekceważ żadnego przekazu i sprawdź każde ostrzeżenie, nawet jeśli masz przeświadczenie o jego bezzasadności.

Jeśli jesteś początkującym terapeutą lub opiekunem pacjenta zacznij od siebie. Po prostu - najpierw wypróbuj działanie koflatora na sobie. Wtedy będziesz najlepiej wiedział jak to działa i jak to „smakuje” a również będziesz miał odpowiednią płaszczyznę do rozmowy ze swoim podopiecznym. Jeżeli chcesz go przekonać, że koflator może mu pomóc a przy tym jest bezpieczny, to musisz być wiarygodny. Zatem - dobrze się przygotuj, wypróbuj to na sobie i już!

Podczas sesji z koflatorem, jeśli to tylko możliwe, pacjent powinien współpracować z osobą obsługującą koflator. Chodzi tu przede wszystkim o synchronizację własnego odruchu kaszlowego pacjenta z działaniem koflatora, celem maksymalnego wzmocnienia efektu!

Nasze doświadczenia użytkowania koflatora, w sposób szczegółowy przedstawiliśmy na blogu.
Kiedy rozpoczynaliśmy stosowanie koflatora przyjęliśmy następujące założenia:

 • Ze względu na sposób działania bardziej zbliżony do naturalnych procesów fizjologicznych, stosowanie koflatora zamiast odsysania cewnikiem zdecydowanie zmniejszy podrażnienia dróg oddechowych, a w efekcie przyniesie ograniczenie ilości wydzieliny.
 • Jeżeli usuwanie nadmiaru wydzieliny koflatorem okaże się skuteczne, urządzenie może być pomocne po dekaniulacji, kiedy odsysanie ssakiem nie będzie możliwe. Tym samym, o ile to założenie jest prawdziwe, koflator staje się ważnym czynnikiem sukcesu dekaniulacji (u osoby ze schorzeniem nerwowo-mięśniowym !!!).

Kolejny miesiące używania koflatora i przyniosły następujące wnioski:

 • Przy tracheotomii regularne stosowanie zdecydowanie zmniejszyło potrzebę używania ssaka.
 • Wzmocnił się odruch kaszlowy pacjentki.
 • Bardzo wyraźnie powiększa się okres spokoju, pomiędzy kolejnymi odsysaniami.
 • Zmniejszyło się średnie tętno pacjentki, choć nie wiemy, czy ma to związek z samym stosowaniem koflatora.
 • Zastosowanie koflatora okazało się decydującym czynnikiem powodzenia dekaniulacji.

Ustawienia ważniejszych parametrów koflatora

Zanim rozpoczniesz użytkowanie sprzętu zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi, instrukcją obsługi i wytycznymi lekarza. Znajdziesz tam zalecane wartości parametrów i sposób postępowania przy ich ustawianiu i stosowaniu koflatora.

Zobacz również dokument University of Wisconsin Hospitals and Clinics Authority,od którego rozpoczęliśmy własne przygotowania.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

 • Stosuj się dokładnie do zaleceń lekarza lub terapeuty.
 • Przed każdym zabiegiem dokładnie sprawdź ustawienia czasów i ciśnień.
 • Terapię rozpocznij od mniejszych wartości ciśnień i stopniowo je zwiększaj.
 • Pamiętaj, że stosowanie koflatora wymaga czasu dla pacjenta na aklimatyzację.
 • Pamiętaj, że czynnik ciśnienia - główny element skuteczności koflatora - jest równocześnie potencjalnie największym zagrożeniem!

Objaśnienie stosowanych określeń stosowanych w dokumentacji:

faza etap (element) cyklu, np. wdech lub pauza
cykl następujące po sobie: wdech (lub kilka wdechów), pauza, odkrztuszanie
sekwencja zestaw cykli, np. 4 cykle
terapia zestaw sekwencji oddzielonych czasem pauzą (minimum 30 sekund), np. 3 x po 1 sekwencji

Doświadczony terapeuta oddechowy doktor Wu, podaje następujące zalecenia:

 • Jeżeli pacjent nie był nigdy wcześniej podłączany do respiratora, próby z koflatorem można zacząć od ciśnienia 10-15 cmH2O.
 • Jeżeli pacjent jest systematycznie wentylowany respiratorem, to próby z koflatorem można rozpocząć od ciśnienia IPAP, jakie ma ustawione na respiratorze, bo można przyjąć, że do takiego ciśnienia jest już przyzwyczajony. Sprawdzamy również, jakie jest ciśnienie szczytowe PIP przyjmując, że pacjent takie właśnie maksymalne ciśnienie toleruje. Zatem rozpoczynamy od wartości ciśnienia IPAP i stopniowo dochodzimy do wartości ciśnienia PIP. Podczas kolejnych sesji, w miarę potrzeb można delikatnie ponosić ciśnienie - jednorazowo nie więcej niż trzy jednostki a w ciągu kilku dni możemy dojść do wartości ciśnień maksymalnie 40 – 45.

Pamiętaj, ze wszelkie próby trzeba przeprowadzać bardzo rozważnie i pod kontrolą lekarza, zwracając baczną uwagę na wszelkie reakcje pacjenta. Najczęściej występującym negatywnym skutkiem używania koflatora w okresie początkowym, jest dyskomfort pacjenta spowodowany zbyt szybkim podwyższaniem ciśnienia.

Obecnie, w miarę potrzeb, stosujemy koflator z następującymi ustawieniami (dla osoby dorosłej):

 • ciśnienie wdech/odkrztuszanie:   +25 / -40
 • czas wdechu:   1,8s
 • czas odkrztuszania - rurka tracheo:   1,0s
 • czas odkrztuszania - maska:   1,8s
 • czas pauzy:   3,0s

Ważne!
Nie ma stałych ustawień na cały okres terapii danego pacjenta. W zależności od jego bieżącej kondycji i wynikających stąd potrzeb ustawienia modyfikuje się tak, aby osiągnąć zamierzony efekt.

Najważniejsze!
Każdą terapię koflatorem należy zakończyć jednym lub kilkoma wdechami, dla rozprężenia pęcherzyków płucnych. Nie wolno kończyć terapii fazą odkrztuszania, ponieważ po gwałtownym odessaniu powietrza pęcherzyki płucne pozostają w stanie zapadnięcia. Z tego względu koflatory, w których taki parametr można ustawić, są zdecydowanie lepsze.

© 2013-2018
{: Krzysiek Maziarz        krzysiek@andreovia.pl
12:00:00

stat free counters stat