^ na górę strony

Dynamiczny rozwój koflatorów widać bardzo wyraźnie, szczególnie na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Analizując kierunki rozwoju tych urządzeń, można szczególnie wskazać na następujące tendencje:

Read more...

Nie sposób wymienić wszystkich schorzeń, w których koflator może być skutecznie wykorzystywany, dlatego należy raczej wskazać na pewne zależności, które mogą takie potrzeby wygenerować.

Read more...

Nasze doświadczenia

Nasze doświadczenia to historia udanej dekaniulacji (czyli usunięcia rurki tracheostomijnej) u osoby z zanikiem mięśni typu LGMD. O ile samo usunięcie rurki, w odniesieniu do większości pacjentów, nie jest niczym nadzwyczajnym, to w przypadku pacjenta chorego na zanik mięśni, udana dekaniulacja występuje bardzo rzadko. Problem jest nie w samej czynności dekaniulacji, bo to rzecz banalna lecz w tym, aby pacjent taki zabieg przeżył. Koflator odegrał w tej historii bardzo ważną rolę.

O koflatorach

Skutkiem działania wielu różnych chorób może być między innymi osłabienie mięśni oddechowych. W takich sytuacjach koflator, jako urządzenie silnie wspomagające odruch kaszlowy a działające w sposób bardzo zbliżony do naturalnego, może przynieść znaczącą pomoc. Regularne stosowanie pomaga w udrożnieniu dróg oddechowych, ułatwia oddychanie i zmniejsza ryzyko powtarzających się infekcji a w wielu przypadkach pomaga uchronić przed tracheostomią.

Jeden dzień z życia

Prawdziwe historie, opisujące heroiczną walkę rodziców, o zdrowie i sprawność dzieci dedykujemy szczególnie:

Tym, którzy nigdy nie mieli i nie mają takich problemów - aby zwrócić ich uwagę.
Tym, którzy są na początku takiej drogi - aby ich wesprzeć, bo jednak można.
Tym, którzy tak samo walczą każdego dnia - aby pokazać, że nie są sami.

Najbardziej skutecznym lekarstwem, nie wywołującym żadnych skutków ubocznych, możliwym do stosowania bez żadnych przeciwwskazań, w dowolnych ilościach i w każdej chorobie, o skuteczności potwierdzonej klinicznie :) a dostępnym za darmo i bez recepty, jest lekarstwo o nazwie MIŁOŚĆ...

kontakt
stat free counters