^ na górę strony

Nie sposób wymienić wszystkich schorzeń, w których koflator może być skutecznie wykorzystywany, dlatego należy raczej wskazać na pewne zależności, które mogą takie potrzeby wygenerować.

Więcej…

Zanim rozpoczniesz użytkowanie sprzętu zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi, instrukcją obsługi i wytycznymi lekarza. Znajdziesz tam zalecane wartości parametrów i sposób postępowania przy ich ustawianiu i stosowaniu koflatora.

Więcej…

Nasze doświadczenia

Nasze doświadczenia to historia udanej dekaniulacji (czyli usunięcia rurki tracheostomijnej) u osoby z zanikiem mięśni typu LGMD. O ile samo usunięcie rurki, w odniesieniu do większości pacjentów, nie jest niczym nadzwyczajnym, to w przypadku pacjenta chorego na zanik mięśni, udana dekaniulacja występuje bardzo rzadko. Problem jest nie w samej czynności dekaniulacji, bo to rzecz banalna lecz w tym, aby pacjent taki zabieg przeżył. Koflator odegrał w tej historii bardzo ważną rolę.

O koflatorach

Skutkiem działania wielu różnych chorób może być między innymi osłabienie mięśni oddechowych. W takich sytuacjach koflator, jako urządzenie silnie wspomagające odruch kaszlowy a działające w sposób bardzo zbliżony do naturalnego, może przynieść znaczącą pomoc. Regularne stosowanie pomaga w udrożnieniu dróg oddechowych, ułatwia oddychanie i zmniejsza ryzyko powtarzających się infekcji a w wielu przypadkach pomaga uchronić przed tracheostomią.

Jeden dzień z życia

Prawdziwe historie, opisujące heroiczną walkę rodziców, o zdrowie i sprawność dzieci dedykujemy szczególnie:

Tym, którzy nigdy nie mieli i nie mają takich problemów - aby zwrócić ich uwagę.
Tym, którzy są na początku takiej drogi - aby ich wesprzeć, bo jednak można.
Tym, którzy tak samo walczą każdego dnia - aby pokazać, że nie są sami.

Najbardziej skutecznym lekarstwem, nie wywołującym żadnych skutków ubocznych, możliwym do stosowania bez żadnych przeciwwskazań, w dowolnych ilościach i w każdej chorobie, o skuteczności potwierdzonej klinicznie :) a dostępnym za darmo i bez recepty, jest lekarstwo o nazwie MIŁOŚĆ...

kontakt
stat free counters